جک کورنفیلد – چگونه می توان صلح را در میان COVID-19 ، چگونه می توان آرامش را در هرج و مرج به دست آورد (شماره 414) – وبلاگ نویسنده Tim Ferriss


"ما حتی در شرایط دشوار فرصت داریم که روح خود را بدرخشد." – Jack Kornfield Jack Kornfield (JackKornfield ) بعنوان راهب بودایی آموزش دید. در صومعه های تایلند ، هند و برمه ، مدت کوتاهی پس از آن بعنوان یکی از معلمان اصلی برای معرفی شیوه ذهن آگاهی بودایی به غرب درآمد. وی از سال […]