برنه براون – تلاش در مقابل خود پذیرش ، نجات ازدواج و موارد دیگر (# 409) – وبلاگ نویسنده تیم فرس


"ما لحظه های خارق العاده ای را تعقیب می کنیم به جای اینکه از لحظات عادی سپاسگزار باشیم تا اینکه اتفاقات سخت رخ دهد. و پس از آن در مواجهه با چیزهای بسیار سخت – بیماری ، مرگ ، از دست دادن – تنها چیزی که ما برای آن التماس می کنیم یک لحظه عادی […]