دکتر ویوک مورتی – جراح سابق در زمینه مبارزه با COVID-19 ، تنهایی و موارد دیگر (شماره 417) – وبلاگ نویسنده تیم فریس


"همه ما ، صرف نظر از این که در کدام مرحله از زندگی هستیم ، سه نیاز اساسی داریم: همه ما می خواهیم بدانیم که اهمیت داریم ، می خواهیم برای کسی که هستیم ، دیده شویم و می خواهیم. بدان که ما عاشق هستیم. " – دکتر. Vivek Murthy دکتر. Vivek H. Murthy (vivek_murthy […]