استفاده از جدیدترین متدهای آزمایشگاهی
برخورداری از مجهزترین تجهیزات آزمایشگاهی
بهره مندی از پرسنل مجرب
شرکت تعاونی معیار آزمای لیان در سال ۱۳۸۵ با هدف ارتقاء کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی به منظور حمایت از مصرف کنندگان داخلی ، استقرار سیستم های مدیریت کیفیت  ISO 9001 , ISO/IEC 17025))، و انجام خدمات آزمایشگاهی مرتبط با وظایف و مسئولیت های سازمان استاندارد تأسیس و آغاز به کار نمود . شرکت تعاونی معیار آزمای لیان در سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ بعنوان آزمایشگاه همکار برتر مفتخر به دریافت تقدیر نامه از سوی اداره کل استاندارد بوشهر گردید. مجتمع آزمایشگاهی معیار آزمای لیان با استفاده از مشاورین مجرب و با در اختیار گرفتن کارشناسان متخصص و راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه های مختلف در فضایی بالغ بر ۷۰۰ متر مربع موفق به اخذ ۱۱ گواهینامه تأیید صلاحیت از سازمان استاندارد ...
ادامه ...

Will you keep track of a telephone connect with with no body else being aware of

This is a voice contact app as nicely as a parenting tool. This is quite fantastic for tracking the products of your young children and is aware of about their messages with just a single simply click. The approach ...

Is it possible to fall in love at first sight?

Is it possible to fall in love at first sight? Can you fall in love at first sight? Imagine you’re sitting in a cafe, walking down the street or standing in an market at ...

find bride – solitary girls in my own area

find bride - solitary girls in my own area steps to make a child love you once again if claims because for nevertheless you no, lost as well as other she you didn’t can ...

Are Cash Advances Better Versus Charge Cards?

Are Cash Advances Better Versus Charge Cards? There comes a right time as soon as we are economically challenged. They are desperate moments so we have a tendency to grab something ...

BEST FITNESS WATCH REVIEW: When you participate in sports skillfully

BEST FITNESS WATCH REVIEW: When you participate in sports skillfully FITNESS WATCH REVIEW: For those who participate in sports skillfully An lively way of life is currently not one thing extraordinary, but relatively a requirement. As ...