استفاده از جدیدترین متدهای آزمایشگاهی
برخورداری از مجهزترین تجهیزات آزمایشگاهی
بهره مندی از پرسنل مجرب
شرکت تعاونی معیار آزمای لیان در سال ۱۳۸۵ با هدف ارتقاء کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی به منظور حمایت از مصرف کنندگان داخلی ، استقرار سیستم های مدیریت کیفیت  ISO 9001 , ISO/IEC 17025))، و انجام خدمات آزمایشگاهی مرتبط با وظایف و مسئولیت های سازمان استاندارد تأسیس و آغاز به کار نمود . شرکت تعاونی معیار آزمای لیان در سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ بعنوان آزمایشگاه همکار برتر مفتخر به دریافت تقدیر نامه از سوی اداره کل استاندارد بوشهر گردید. مجتمع آزمایشگاهی معیار آزمای لیان با استفاده از مشاورین مجرب و با در اختیار گرفتن کارشناسان متخصص و راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه های مختلف در فضایی بالغ بر ۷۰۰ متر مربع موفق به اخذ ۱۱ گواهینامه تأیید صلاحیت از سازمان استاندارد ...
ادامه ...

Unique Custom Admission Essay with Outstanding Qualities

Unique Custom Admission Essay with Outstanding Qualities Custom Admission Essay Writing Service In modern times, the academic landscape is starting to become more and more competitive. More and more students are joining different academic programs, a situation which has had ...

Latin Brides For Marriage could be located in lots of locations

latin brides for marriage could be located in lots of locations on earth yet very most Latin ladies take into consideration property to become Mexico and also the numerous nations of Central as well as South America The Latin girl ...

Latin Brides For Marriage could be located in lots of locations

latin brides for marriage could be located in lots of locations on earth yet very most Latin ladies take into consideration property to become Mexico and also the numerous nations of Central as well as South America The Latin girl ...

Latin Brides For Marriage could be located in lots of locations

latin brides for marriage could be located in lots of locations on earth yet very most Latin ladies take into consideration property to become Mexico and also the numerous nations of Central as well as South America The Latin girl ...

Internet Brides

Meet your wife on findbridereview.org scam secured web site and also testimonial comments You've comprehended that you ready for a serious connection as well as don't would like to spend additional time on impractical as well as hopeless passion? If you ...