استفاده از جدیدترین متدهای آزمایشگاهی
برخورداری از مجهزترین تجهیزات آزمایشگاهی
بهره مندی از پرسنل مجرب
شرکت تعاونی معیار آزمای لیان در سال ۱۳۸۵ با هدف ارتقاء کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی به منظور حمایت از مصرف کنندگان داخلی ، استقرار سیستم های مدیریت کیفیت  ISO 9001 , ISO/IEC 17025))، و انجام خدمات آزمایشگاهی مرتبط با وظایف و مسئولیت های سازمان استاندارد تأسیس و آغاز به کار نمود . شرکت تعاونی معیار آزمای لیان در سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ بعنوان آزمایشگاه همکار برتر مفتخر به دریافت تقدیر نامه از سوی اداره کل استاندارد بوشهر گردید. مجتمع آزمایشگاهی معیار آزمای لیان با استفاده از مشاورین مجرب و با در اختیار گرفتن کارشناسان متخصص و راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه های مختلف در فضایی بالغ بر ۷۰۰ متر مربع موفق به اخذ ۱۱ گواهینامه تأیید صلاحیت از سازمان استاندارد ...
ادامه ...

Cutting corners to Specialized Term Paper Authors That Only the Pros Be Informed On

Stuff You Won't Like About Pro Term Paper Writers and Points You Will The minute you find our writers, we make an effort to keep on exceptional interaction with the clients. They will definitely be beneficial for you to match ...

Post Researching Newspaper Detailed

Whereas interviews may seem confusing, they are fairly simple and easy and stress-free because of the the right setting and getting ready. Authors endure an incredibly brief program course of action, get sanctioned by using email and they're good to ...

Wonderful Details On School The english language Authoring Exposed by Authorities

To make certain your on-line meeting flows perfectly, i highly recommend you look at and follow the guidelines meticulously. Right before the starting of the workshop, then you'll be asked to release a 45 web page posting sample of the ...

Write My Essay for me personally No Plagiarism Secrets That No One Else Is Aware Of

Write My Essay for me personally No Plagiarism Secrets That No One Else Is Aware Of what is Really happening with Write the Essay in my situation No Plagiarism Essay topic is thought as copying to success. ...

Why Everyone Is Speaing Frankly About Write Our Essay On Line…The Simple Truth Revealed

Why Everyone Is Speaing Frankly About Write Our Essay On Line...The Simple Truth Revealed just What everyone Dislikes About Write our Essay on the internet and just Why you could come across essays on the web, which are ...