آزمایشگاه ایمنی لوازم خانگی

 

در این آزمایشگاه آزمون های ذیل مطابق با استاندارد ۱-۱۵۶۲ انجام می پذیرد:

 آزمون نشانه گذاری از نظر محل قرارگیری برچسب بر روی دستگاه ، اطلاعات مورد نیاز و میزان چسبندگی

آزمون حفاظت در برابر دسترسی به قسمت های برق دار ، اندازه گیری توان ورودی و جریان ، جریان نشت در دمای کار ،اندازه گیری مقاومت الکتریکی ( بند پیش بینی اتصال زمین)، توسط دستگاه لوکیج تست

آزمون استقامت الکتریکی قبل از رطوبت توسط دستگاه های ولتاژ ((H.V

و گرمایش نمونه توسط دستگاه کنج آزمون.

سپس نمونه وارد اتاق رطوبت شده وپس از ۴۸ ساعت ،جریان نشتی پس از رطوبت توسط دستگاه لوکیج تست و استقامت الکتریکی پس از رطوبت توسط دستگاه (H.V) های ولتاژ اندازه گیری شده و مقاومت در برابر رطوبت و زنگ زدگی به صورت بازبینی چشمی آزمون میگردد.

پایداری و خطرات مکانیکی آزمونه توسط سطح شیبدار با شیب ۱۰ درجه و استقامت مکانیکی با استفاده از ضربه زن فنری با انرژی نیم ژول انجام میپذیرد. سپس آزمونهایی شامل «کار غیر عادی ، ساختمان، سیم کشی داخلی ، اجزاء متشکله ، اتصالات تغذیه و بند های قابل انعطاف ، ترمینال های خارجی و پیچ و اتصالات» به صورت بازبینی چشمی انجام می شود.

کالاهای مورد آزمون :

جاروبرقی ، اتو دستی و اتو پرس ، اتومو و سشوار ، لوازم برقی آشپزخانه ، هود آشپزخانه ، آون توستر ، کارواش ، بخار شوی و ….

esa letter online