استفاده از جدیدترین متدهای آزمایشگاهی
برخورداری از مجهزترین تجهیزات آزمایشگاهی
بهره مندی از پرسنل مجرب
شرکت تعاونی معیار آزمای لیان در سال ۱۳۸۵ با هدف ارتقاء کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی به منظور حمایت از مصرف کنندگان داخلی ، استقرار سیستم های مدیریت کیفیت  ISO 9001 , ISO/IEC 17025))، و انجام خدمات آزمایشگاهی مرتبط با وظایف و مسئولیت های سازمان استاندارد تأسیس و آغاز به کار نمود . شرکت تعاونی معیار آزمای لیان در سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ بعنوان آزمایشگاه همکار برتر مفتخر به دریافت تقدیر نامه از سوی اداره کل استاندارد بوشهر گردید. مجتمع آزمایشگاهی معیار آزمای لیان با استفاده از مشاورین مجرب و با در اختیار گرفتن کارشناسان متخصص و راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه های مختلف در فضایی بالغ بر ۷۰۰ متر مربع موفق به اخذ ۱۱ گواهینامه تأیید صلاحیت از سازمان استاندارد ...
ادامه ...

The Dos and Don’ts of Dating

The Dos and Don’ts of Dating When you look at the millennium that is new finding anyone to date is not almost because tricky as perfecting the art of dating. Between internet dating, singles activities, together with antique ...

May be the Millionaire Matchmaker’s Union Guidance Any Worthwhile?

May be the Millionaire Matchmaker’s Union Guidance Any Worthwhile? Patti Stanger, TV’s “Millionaire Matchmaker,” has already reached astronomical levels once the world’s many effective matchmaker. When I follow her on Twitter, I read her tweets and figured it might ...

Essay Structure/Essays in Exams/Academic Writing Gu

Essay Structure/Essays in Exams/Academic Writing Gu Text variation An scholastic essay is organized into the after format: The thesis and convince the reader of its validity • and a concluding paragraph that restates the thesis and draws together the threads ...

Your internet Protection – Con Guys and Their Latest Tricks

Your internet Protection – Con Guys and Their Latest Tricks The world wide web is definitely an amazing thing. Each day there’s a brand new solution, a new software, or a brand new trend who has the ...

I Topped Up My Sunpass With Cash Now I Can Not Register Iot

http://my-cash-now.org/ A i topped up my sunpass with cash now i can not register iot rl i topped up my sunpass with cash now i can not register iot ne T i topped up my sunpass with cash now ...